บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ นักวิชาการสหกรณ์

           ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์

       ตามที่ ได้มีประกาศจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ นั้น

       จังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินการเรียกผู้ที่ผ่านการเลือกสรรได้ในตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ มารายงานตัว เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ในวัน พุธ ที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. โดยเรียกลำดับที่ 4

       ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2560

รายละเอียด

footer line2