วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ดำเนินกิจกรรม CPD Unit School ในหัวข้อ “การประชุมใหญ่ และองค์ประชุม” โดยมีนายนรภัทร สุธรรม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

 

 footer line2