วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ดำเนินกิจกรรม CPD Unit School ในหัวข้อ “การวิเคราะห์คำขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์” โดยมีนายสมเกียรติ  เปล่งแสง ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

footer line2