วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ดำเนินกิจกรรม CPD Unit School ในหัวข้อ “กราฟฟิคพื้นฐาน” โดยมีนายวิโรจน์  เพ็งพิณ ตำแหน่ง นักมาตรฐานสินค้า เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

 

footer line2