วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ดำเนินกิจกรรม CPD Unit School ในหัวข้อ “การบริหารธุรกิจสหกรณ์” โดยมีนางผานิต  สุภณาวรรณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

footer line2