วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ดำเนินกิจกรรม CPD Unit School ในหัวข้อ “การบริหารสินเชื่อของสหกรณ์” โดยมีนายธีรภพ บัวจีน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

footer line2