ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

รายละเอียด

            ทั้งนี้ ให้ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมนำใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 2 เมษายน 2561

footer line2