ประกาศ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์

        โดยผู้มีรายนาม เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี เวลา 13.00 น.

https://lh3.googleusercontent.com/oPIk9MgMGZMr2ObaLVbSlQ_-V3dCzyNqeroCh5JS-u-fUVFJocwytpbs_T9wrYP21lN17_FlqzfJY4pcR-cLbmFqHWLHAk65V0U2EAQVmS7VBtiyEv9foRQrP7yfi0pV9HbNPKthR50DXkl1fUD9d1fUaAlC5QuoQOM8tbY7R3wmIR1LtxV_muJYpiVIUJGT6kN8p6lQev40aeqlXjBhaFmvFJ4piXQh8LCO2263MEVGSDT_-NMn4hZ3GPlUUvpEUA07LIT3Uek5OjmXR6Po6Hi3uonWMGqmhNrCLw5XH8-LLq39BeltpUXC4r8ju0-qx5o4Vopzbj1EbZo7jvRLt4jwVdVa0gC7XSjczAgANyCiqZcOWFUI-3lOBGWBuMcqhE3elHwwzuRqRCs-yidqL2Uchk8AyjVE-Kw3Av0z65PRzy-6VcyHJTT4r7kdN5KmlNNniQ4SopA9yOHc-ynQ_sCHwCEeHZm0dLhTwUxtPac2CT-WFCQddQPIFVICUVpT1kbLIc79eai1b8gpGkNgvzF7ho-FUMRUk4WUlzIMBQ21g3uc5PXq-sgMObHc5LY3OVsb7Sbw1as7U_qEMKFNT99k_Oo_yc5PxLKC8ps=w435-h615-no