skk kangkrajaan

สถานที่ตั้ง 153 หมู่ 1 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 76170
โทรศัพท์ 08-9032-1087

รายการสินค้า ราคา(บาท)
kang honey น้ำผึ้ง  ขนาด  500 cc. 129 บาท/ขวด
น้ำผึ้ง  ขนาด  250 cc. 89 บาท/ขวด

 

       footer line2