วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ดำเนินกิจกรรม CPD Unit School ในหัวข้อ “การประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตกร” โดยมี นายเผ่าพงศ์  แฮวอู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

footer line2