วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ดำเนินกิจกรรม CPD Unit School ในหัวข้อ “การซื้อขายล่วงหน้า” โดยมี นายประกอบ  เผ่าพงศ์ ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้บรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ ให้ความสนใจและเข้าเรียนรู้ จำนวน 31 คน

 

footer line2