วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ดำเนินกิจกรรม CPD Unit School ในหัวข้อ “การรวบรวมผลผลิตรูปแบบวิธีกงสี” โดยมีนายรประกอบ เผ่าพงศ์ สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้บรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ ให้ความสนใจและเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เป็นจำนวนมาก

footer line2