ข่าวประชาสัมพันธ์

  
label   ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องทุกของศูนย์ดำรงธรรม รายละเอียดดังนี้
stickky 1.ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม >>>คลิก<<<

stickky 2.เว็บไซต์ร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน >>>คลิก<<<

stickky 3.แอปพลิเคชั่น MOI1567 ในระบบปฏิบัติการ IOS >>>คลิก<<<

stickky 4.แอปพลิเคชั่น MOI1567 ในระบบปฏิบัติการ Android >>>คลิก<<<
 ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร  รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนิติกร  รายละเอียด

การขับเคลื่อน PMAQ  ค่านิยมและจุดยืนของจังหวัดพิษณุโลก รายละเอียด 
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ นักวิชาการมาตรฐานสินค้า และเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ รายละเอียด

 >อ่านข่าวย้อนหลัง<

Rainbow

     banner formdonwload    download messge   FAQbanner        

 

       

Rainbow

  • Noone
  • hope1
  • slideno1
  • slideno2
  • sevenyear

Rainbow

YT

Rainbow

braeking new banner