ข่าวประกาศล่าสุด

1493125986 Tick Mark Dark ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูแพร่ จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 new gif

1493125986 Tick Mark Dark ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างการเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562 new gif

1493125986 Tick Mark Dark ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 new gif

1493125986 Tick Mark Dark ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 new gif

1493125986 Tick Mark Dark ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 new gif

1493125986 Tick Mark Darkประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 4 อัตรา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 1493135958 star new gif

1493125986 Tick Mark Darkประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 4 อัตรา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 1493135958 star new gif

 

 

activity events 

 

coopmaps

1 4 2564

a001center04

bannerslide2

fn