logo plant3.9c5f784f

music of nation

หนังสือ
"ทศมราชา พระเมตรสู่ประชาราษฎร์"
S 81657864

01042564 

ประชาสัมพันธ์ VTR และ Infographic
ผลสำเร็จของงาน โครงการตามภารกิจ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

VTR1

info11

info22

Branner65 
รายงานผลการแนะนำ64

แผนการแนะนำ65

28dec2563

วันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2565 นายประเสริฐศักดิ์  ณ นคร สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นางสาวแสงอุษา ส่งแสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี การแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อการสร้างมูลค่า ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ (VDO Conference) โปรแกรม Zoom

อ่านเพิ่มเติม...

วันพฤหัสที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น.นายประเสริฐศักดิ์ ณ นคร สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ตามโครงการและกิจกรรมการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

อ่านเพิ่มเติม...

เมื่อวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2565 นายประเสริฐศักดิ์ ณ นคร สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นางวรรณิสา จันทร์แก้ว นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวนันทัชพร ชัยฤกษ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ, นางสาววิภาวนี อิ่มสง่า  นักวิชาการมาตรฐานสินค้า, เกษตรกร และผู้แทนสหกรณ์ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพการเกษตร เข้าถึงองค์ความรู้ด้านการผลิต สามารถสร้างอาชีพการเกษตรอย่างยั่งยืน ให้เกิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพการเกษตร ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก. ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์บางแนะ หมู่ที่ 3 ตำบลนบปริง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

อ่านเพิ่มเติม...

new director2564
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

  
นายไพฑูรย์ ชนะชู
ผู้ตรวจราชการกรม
เขตตรวจราชการที่ 5,6

S 267632688  
นายประเสริฐศักดิ์  ณ นคร 
สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์มือถือ : 06-3225-0782
                       08-7193-1188

อีเมล์ : prasertsak_nn@cpd.go.th


HOPE001

S 253689868

ban good boss

วิดีทัศน์เจตจำนงสุจริต
ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
 6b702244 0c70 4044 bcb2 30e532d3bb03 
branner announce

ban quicklinks223

slip

สื่อเผยแพร่แนวทาง
การแก้ไขปัญหา

หนี้สินเกษตรกรผ่าน กบส. 
810359

ประชาสัมพันธ์ของ
จังหวัดภูเก็ต

SDGs

rootan report cyber

phuket2

วีดิทัศน์ผลสัมฤทธิ์
ตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนปฏิรูปประเทศ


ยทธศาสตรชาต

อัพเดตล่าสุดสถานการณ์
covid-19 ทางช่องทาง
B Facebook covid phuket

ita

438799
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
Last Week
This Month
Last Month
All days
464
584
1048
434717
6859
18635
438799

Your IP: 157.55.39.184
2022-05-16 19:42

แนวทางการช่วยเหลือ
สถานการณ์โควิด-19

coronavirus

12131 1024x535

ban web covid coop

 

 
 

 

 

Banner ประชาสัมพันธ์

stop burn

                 สปอตวิทยุ
             เศรษฐกจพอเพยง       
      ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

              จตอาสา                 
                   ชุดจิตอาสา

ผลการดำเนินงาน
ย้อนหลัง
 AP branner
 branner 1 
33

 

 

 

 

 

QR Code ต่างๆ

แผนการเพาะปลก
แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง
และมาตรการบริหารจัดการน้ำ
ในช่วงฤดูแล้งปี 2564/65

S 93855755ประกาศเจตนารมณ์
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

S 93863938แบบสำรวจความพึงพอใจ
     คู่มือประชาชน
   

 บริการของสำนักงาน

flowchart
km p1

QR Code Link

people guide

free download

file download

FAQ

complaint channel

QA

 fb phu