logo plant3.9c5f784f

music of nation

หนังสือ
"ทศมราชา พระเมตรสู่ประชาราษฎร์"
S 81657864 

info61205

info61207

info61289

info61208

info61209

Branner65 
รายงานผลการแนะนำ64

แผนการแนะนำ65

28dec2563

ผลการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

performance 1

ผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

national

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 07.30 น. นายประเสริฐศักดิ์ ณ นคร สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นางสาวแสงอุษา ส่งแสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีถวายสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด “เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อ่านเพิ่มเติม...

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ในการนี้ นายประเสริฐศักดิ์  ณ นคร สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ร่วมกันปลูกต้นไม้ บำรุงรักษา ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช และรดน้ำต้นไม้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ณ กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

อ่านเพิ่มเติม...

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  เวลา 10.00 น. นายประเสริฐศักดิ์  ณ นคร สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต   มอบหมายให้ นายธนเดช สมบัติ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวสุภาวดี เจริญผล นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ บีเอจีเอส ภูเก็ต จำกัด ณ ห้องประชุม Green room โรงแรมบันยันทรีภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

อ่านเพิ่มเติม...

new director2564
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

  M Prawat 20apr2021
นายประวัติ  แดงบรรจง
ผู้ตรวจราชการกรม
เขตตรวจราชการที่ 4,6 และ 11

S 267632688  
นายประเสริฐศักดิ์  ณ นคร 
สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์มือถือ : 06-3225-0782
อีเมล์ : prasertsak_nn@cpd.go.th


HOPE001

S 253689868

ban good boss

วิดีทัศน์เจตจำนงสุจริต
ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
 6b702244 0c70 4044 bcb2 30e532d3bb03 
branner announce

ban quicklinks223

slip

สื่อเผยแพร่แนวทาง
การแก้ไขปัญหา

หนี้สินเกษตรกรผ่าน กบส. 
810359

ประชาสัมพันธ์ของ
จังหวัดภูเก็ต

SDGs

rootan report cyber

phuket2

วีดิทัศน์ผลสัมฤทธิ์
ตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนปฏิรูปประเทศ


ยทธศาสตรชาต

อัพเดตล่าสุดสถานการณ์
covid-19 ทางช่องทาง
B Facebook covid phuket

ita

549665
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
Last Week
This Month
Last Month
All days
649
654
4528
540790
15766
18211
549665

Your IP: 34.231.21.105
2022-11-26 23:03

แนวทางการช่วยเหลือ
สถานการณ์โควิด-19

coronavirus

12131 1024x535

ประชาสัมพันธ์สินค้าสหกรณ์

ban web covid coop


 

 

 

 

Banner ประชาสัมพันธ์

stop burn

                 สปอตวิทยุ
             เศรษฐกจพอเพยง       
      ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

              จตอาสา                 
                   ชุดจิตอาสา

ผลการดำเนินงาน
ย้อนหลัง
 AP branner
 branner 1 
33

 

 

 

 

 

QR Code ต่างๆ

แผนการเพาะปลก
แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง
และมาตรการบริหารจัดการน้ำ
ในช่วงฤดูแล้งปี 2564/65

S 93855755ประกาศเจตนารมณ์
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ


แบบสำรวจความพึงพอใจ
     คู่มือประชาชน
   

 บริการของสำนักงาน

flowchart
km p1

QR Code Link

people guide

free download

file download

FAQ

complaint channel

QA

 fb phu