logo plant3.9c5f784f

music of nation

หนังสือ
"ทศมราชา พระเมตรสู่ประชาราษฎร์"
S 81657864 

info61205

info61207

info61289

info61208

info61209

Branner65 
รายงานผลการแนะนำ64

แผนการแนะนำ65

28dec2563

ผลการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

performance 1

ผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

national

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. นายประเสริฐศักดิ์  ณ นคร สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นางสาวธนภร  สังขพันธ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมด้วย นางสาวสุภาวดี  เจริญผล  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต จำกัด  ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

อ่านเพิ่มเติม...

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. นายประเสริฐศักดิ์ ณ นคร สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต นางสาวศิริวรรณ โพธิ์ถาวร หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตและสำนักงานสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต เข้าร่วมโครงการประชุม "การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง" ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

อ่านเพิ่มเติม...

วันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายประเสริฐศักดิ์  ณ นคร สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมขับเคลื่อนและวางแผนการดำเนินโครงการเกษตรผสมผสานครบวงจรจังหวัดภูเก็ต (Fusion Farm) เพื่อให้เกิดความความเข้มแข็งสร้างรายได้ที่ยั่งยืนและมั่นคง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสุบรรณ์ รักษ์ทอง เกษตรจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม

อ่านเพิ่มเติม...

new director2564
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

  M Prawat 20apr2021
นายประวัติ  แดงบรรจง
ผู้ตรวจราชการกรม
เขตตรวจราชการที่ 4,6 และ 11

S 267632688  
นายประเสริฐศักดิ์  ณ นคร 
สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์มือถือ : 06-3225-0782
อีเมล์ : prasertsak_nn@cpd.go.th


HOPE001

S 253689868

ban good boss

วิดีทัศน์เจตจำนงสุจริต
ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
 6b702244 0c70 4044 bcb2 30e532d3bb03 
branner announce

ban quicklinks223

slip

สื่อเผยแพร่แนวทาง
การแก้ไขปัญหา

หนี้สินเกษตรกรผ่าน กบส. 
810359

ประชาสัมพันธ์ของ
จังหวัดภูเก็ต

SDGs

rootan report cyber

phuket2

วีดิทัศน์ผลสัมฤทธิ์
ตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนปฏิรูปประเทศ


ยทธศาสตรชาต

อัพเดตล่าสุดสถานการณ์
covid-19 ทางช่องทาง
B Facebook covid phuket

ita

549726
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
Last Week
This Month
Last Month
All days
710
654
4589
540790
15827
18211
549726

Your IP: 34.231.21.105
2022-11-26 23:57

แนวทางการช่วยเหลือ
สถานการณ์โควิด-19

coronavirus

12131 1024x535

ประชาสัมพันธ์สินค้าสหกรณ์

ban web covid coop


 

 

 

 

Banner ประชาสัมพันธ์

stop burn

                 สปอตวิทยุ
             เศรษฐกจพอเพยง       
      ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

              จตอาสา                 
                   ชุดจิตอาสา

ผลการดำเนินงาน
ย้อนหลัง
 AP branner
 branner 1 
33

 

 

 

 

 

QR Code ต่างๆ

แผนการเพาะปลก
แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง
และมาตรการบริหารจัดการน้ำ
ในช่วงฤดูแล้งปี 2564/65

S 93855755ประกาศเจตนารมณ์
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ


แบบสำรวจความพึงพอใจ
     คู่มือประชาชน
   

 บริการของสำนักงาน

flowchart
km p1

QR Code Link

people guide

free download

file download

FAQ

complaint channel

QA

 fb phu