เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายโสรัจ ออไอศูรย์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 3,4 พร้อมด้วยนายประวัติ แดงบรรจง สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2563

ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ วัดหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์