วันที่  7 กุมภาพันธ์ 2563 นายยุทธนา  แก้วน้อย  สหกรณ์จังหวัดระนอง  มอบหมายให้นายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  พร้อมเจ้าหน้าที่ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ร่วมกับคณะกรรมการ,ผู้จัดการสหกรกรณ์การเกษตรกระบุรี จำกัด ตรวจเยี่ยมสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการหมูของสหกรณ์

เพื่อเป็นการพัฒนาอาชีพของสมาชิก ซึ่งสหกรณ์จะมีรายได้จากการขายพันธุ์และอาหารหมู และ สมาชิกจะได้รับค่าขายหมู ราคา 68-70บาท/กิโลกรัม โดย 1 คอก จะเลี้ยงได้10-15 ตัว น้ำหนักขายต่อตัว 100-120 กก. ทำให้เกษตรกรสมาชิกมีรายได้ และมูลหมูสามารถนำใส่ต้นไม้ หรือขายได้ถุงละ 50บาท อีกด้วย