ระนองจัดงาน "วันสหกรณ์แห่งชาติ" เพื่อน้อมรำลึกถึง พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย" พร้อมมอบโล่รางวัลแก่สหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2562
        วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดระนอง ประจำปี 2563

โดยมีนายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้ ณ โรงยิมเนเซี่ยม และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย" และเผยแพร่กิจกรรมประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ แสดงพลังความสามัคคีของเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดระนอง
         สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีกิจกรรม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วางพานพุ่มถวายสักการะพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” พิธีทางศาสนา นิทรรศการ การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ และได้มอบเกียรติบัตรให้กับสหกรณ์ที่มีผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี 2562ระดับดีเลิศ จำนวน 7 แห่ง ดีมาก 8 แห่ง และดี 2 แห่ง
         ทั้งนี้ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ทรงก่อตั้งสหกรณ์เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 ที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมของพี่น้องประชาชน ต่อมาแนวคิดเรื่องสหกรณ์ได้แพร่ขยายไปทั่วประเทศ และมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยระบบสหกรณ์สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยหลักการวิธีการสหกรณ์ในพื้นที่ตามโครงการพระราชดำริของพระองค์ สามารถแก้ไขปัญหาการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนได้อย่างแท้จริง จึงทำให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์มากขึ้นตามลำดับ