สหกรณ์จังหวัดระนอง ร่วมกับขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ร่วมใจสู้ภัยโควิด 19  โดยใช้ทุนสาธารณประโยชน์สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และสนับสนุนสินค้าอุปโภคบริโภคให้ด้านคัดกรอง จปร.

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดระนอง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดระนอง และชสอ.เขตพื้นที่ภาคใต้มอบเงินสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระนอง จำนวน 30,000 บาท โดยนายแพทย์สวรรค์ กาญจนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง เป็นผู้รับมอบ


วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ จุดตรวจด่านคัดกรอง ตำบล จปร อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง นายยุทธนาแก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดระนองร่วมกับขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอกระบุรี ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เช่น ข้าวสาร กาแฟ น้ำดื่ม ไข่ ให้แก่ผู้ที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจด่านคัดกรอง เพื่อนำไปประกอบอาหาร โดยมี นางเพ็ญศรี รสสุคนธ์ ปลัดอาวุโส อ.กระบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอกระบุรี บุคลากรทางการแพทย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
สหกรณ์จังหวัดระนองได้กล่าวขอบคุณ ชื่นชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้ปฏิบัติงานของบุคลากรในพื้นที่ทั้งกลางวันและกลางคืน ในการทำหน้าที่ดำเนินการคัดกรองสุขภาพประชาชนและปฏิบัติงานได้อย่างเข้มแข็ง เสียสละเพื่อส่วนรวม เพื่อร่วมกันยับยั้งไม่ให้มีการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID รักษาพื้นที่สีขาวในจังหวัดระนองให้ได้นานที่สุด และจนทำให้ถึงปัจจุบันนี้จังหวัดระนองยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใด