กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากยุง

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากยุง

โดยร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ จัดเก็บขยะ และใส่สารเคมีในแหล่งน้ำ ณ โรงเรียนบ้านท่าฉาง ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง และบริเวณชุมชนโดยรอบ