เจราจาการค้าตลาดส่งผลไม้มังคุดรายใหญ่เพิ่มช่องทางการตลาดที่แน่นอน

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบหมายให้  นายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำสวนปากจั่น สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา  เจรจาการค้าตลาดส่งผลไม้มังคุด ใช้หลักการตลาดนำการผลิต

เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดมังคุดเกรดคุณภาพส่งออกและมังคุดเกรดตกไซส์ เป็นการหาตลาดรองรับผลผลิตที่แน่นอนให้กับเกษตรกรสมาชิก โดยเจรจาการค้ากับผู้บริหารบริษัทพงศ์เจริญอินเตอร์ฟรุ๊ตส์ จำกัด (ตลาดพงศ์เจริญ) เพื่อส่งมังคุดเกรดคุณภาพส่งออกต่างประเทศ และเจ้าของแผงผลไม้รายใหญ่ในตลาดทวีทรัพย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อส่งมังคุดเกรดตกไซส์ ทั้งนี้จะเริ่มดำเนินการรวบรวมส่งมังคุดในเดือนสิงหาคม - กันยายน 2563