กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย (วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช)

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐต่ออาณาประชาราษฎร์และชาติบ้านเมืองเป็นอเนกประการ โดยได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลาง ถนนเฉลิมพระเกียรติ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง