โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่          

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบหมายให้ นางณัชกช นามจันทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมทีมงาน เข้าร่วมโครงการ"คลินิกเกษตรเคลื่อนที่”

เพื่อเฉลิมพระเกียตริเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยร่วมจัดนิทรรศการ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ แนะนำส่งเสริมการรวมกลุ่ม และแจกผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน และบริการกาแฟสด ของ สกต.ธกส.ระนอง จำกัด บริการให้กับประชาชนผู้เข้าร่วม ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง