วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนามถบพิตร ประกอบด้วย 

          เวลา 06.00 น.พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง

          เวลา 09.00 น. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ หอประชุมจังหวัดระนอง ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง

          เวลา  13.00 น. กิจกรรมจิดอาสาพัฒนาคลองหาดส้มแป้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อบจ.ระนอง

          เวลา 18.00 น. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมจังหวัดระนอง ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง