วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายยุทธนา แก้วน้อย  สหกรณ์จังหวัดระนอง  พร้อมด้วยบุคลากร  ร่วมจัดกิจกรรมร้อง “เพลงชาติไทย” และพร้อมใจกันเปล่งเสียงคำว่า  “ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์” 3 ครั้ง ณ บริเวณหน้าเสาธงชาติ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง