×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: [ROOT]/images/29Oct20
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/29Oct20

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบหมายให้ นายชาลี ท้วมสมบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 และนางณัชกช นามจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินป่าน้ำขาว จำกัด

ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ อำเภอกระบุรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์และแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ ดังนี้
1. แนะนำการกำหนดระเบียบขึ้นถือใช้เพื่อการดำเนินงาน
2.การดำเนินการเกี่ยวกับสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ
3.แนวทางการติดตามหนี้ค้างชำระของสมาชิก
4. ติดตามเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ และการจัดทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้เงินกู้ของสมาชิกสหกรณ์
5. แจ้งผลการจัดชั้นสหกรณ์ ณ 30 กันยายน 2563 และแนะนำส่งเสริมการพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์การจัดชั้นสหกรณ์

{gallery}29Oct20{/gallery}