วันที่ 13 มกราคม 2563 นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบหมายให้  นายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการใช้ประโยชน์อุปกรณ์โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน

ของกลุ่มกาแฟคั่วบดไร่ใน สังกัดกลุ่มเกษตรกรทำสวนนาคา ซึ่งการดำเนินงานของกลุ่มจะมีการรับซื้อเมล็ดกาแฟจากสมาชิกปีละ 2 ตัน ตอนนี้กาแฟของสมาชิกเริ่มเก็บเกี่ยวและตาก พร้อมที่จะนำมาสีในเดือนกุมภาพันธุ์ – มีนาคม 2564