"ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองระนอง และอนุสาวรีย์เจ้าเมืองระนอง" ... วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วย นายภักดี เลิศไกร ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ และนายจักรวาล คเชนทร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองระนอง

และพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์เจ้าเมืองระนอง ณ บริเวณศาลหลักเมืองระนอง และบริเวณอนุสาวรีย์เจ้าเมืองระนอง ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยมี นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีฯ.