ร่วมพิธีเปิดร้านสหกรณ์โรงพยาบาล จำกัด วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบหมายให้นางสาวดวงรัตน์ เมฆพยับ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และนายจักรวาล คเชนทร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมพิธีเปิดร้านสหกรณ์โรงพยาบาลระนอง จำกัด

โดยมีนายแพทย์กัมพล ลิ่มทองนพคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลระนอง เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในการนี้นายบัญชา ภูริปาณิก ประธานกรรมการร้านสหกรณ์โรงพยาบาลระนอง จำกัด กล่าวรายงานว่า เนื่องจากร้านสหกรณ์เดิมอยู่ห่างจากตัวอาคารโรงพยาบาลระนองทำให้สมาชิกและบุคคลภายนอกไม่สะดวกในการใช้บริการ จึงหาสถานที่ ที่เป็นจุดกึ่งกลางเพื่อเป็นร้านค้าย่อยในการบริการสมาชิกและบุคคลภายนอก