"ร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563"  วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ประจำปี 2563 จังหวัดระนอง

ผู้เข้ารับพระราชทานฯ ได้แก่ ข้าราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 32 ราย ณ หอประชุมจังหวัดระนอง ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยมี นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีฯ.