"ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ระนอง จำกัด"  วันที่ 1 เมษายน 2564 : นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วย นายสุเทพ ทองคำ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจการของ "สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ระนอง จำกัด"

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 78/4 หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110 โดยมี นางเยาวภา ธนบัตร ผู้จัดการสหกรณ์ฯ และคณะ ให้การต้อนรับ สำหรับกิจกรรมของสหกรณ์ฯ ที่น่าสนใจได้แก่ การส่งเสริมอาชีพการปลูกกาแฟแบบครบวงจร ภายใต้แบรนด์ "Ranong Coffee 84" ประกอบด้วย กาแฟดริป และ กาแฟคั่ว (บด) ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ณ ทำการสหกรณ์ฯ หรือ โทร.077-826802 , 086-4762473