"พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" วันที่ 2 เมษายน 2564 นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วย นายสุเทพ ทองคำ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วม "พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดสุวรรณคีรีวิหาร อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยมี นายสมจิตร์ เขียนด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีฯ.