ออกร้าน "นาวากาชาด“ ประจำปี 2564 วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 18.00 - 24.00 น. นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมออกร้าน "นาวากาชาด" ประจำปี 2564 ในงานประจำปี "อาบน้ำแร่ แลระนอง" ประจำปี 2564

ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง ณ จุดจำหน่ายบัตรนาวากาชาด