"ร่วมสนับสนุนข้าวสารช่วยเหลือผู้ประสบภัย Covid-19"  วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทำประมงปากน้ำ บริจาคข้าวสาร ถุงละ 5 กก. จำนวน 100 ถุง

เพื่อสนับสนุนวัตถุดิบประกอบอาหารในโรงครัวเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรกและสหกรณ์ โดยมี นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นผู้รับมอบฯ