กิจกรรม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564”วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรม เนื่องใน "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564" 

โดยได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 10 ต้น บริเวณสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ทั้งนี้ เมื่อ 31มกราคม 2532 ครม. ได้มีมติกำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็น "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ" ซึ่งปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564