“ช่วยกระจายลำไยจากเชียงใหม่ ช่วยเหลือเกษตรกร”วันที่ 15 กันยายน 2564 นายสมศักดิ์ บุญโยม สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วยนางณัชกช นามจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ระนอง จำกัด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง กระจายลำไยพันธุ์อีดอ เกรด AA+A ช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 800 ตะกร้า โดย สกต.ระนอง จำกัด ได้กระจายลำไยของสหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด เป็นรอบที่ 3 รวมจำนวน 5.5 ตัน มูลค่า 222,300 บาท