"สหกรณ์จังหวัดระนอง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสหกรณ์ในอำเภอกระบุุรี"วันที่ 16 กันยายน 2564 นายสมศักดิ์ บุญโยม สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วยนางณัชกช นามจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ แนะนำ ส่งเสริม การดำเนินธุรกิจจำหน่ายเนื้อสุกรสดของสหกรณ์การเกษตรกระบุรี จำกัด
โดยสหกรณ์ฯ เปิดจุดจำหน่าย เนื้อสุกรสดทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ที่ต้องแบกภาระต้นทุนค่าอาหารระหว่างรอพ่อค้ามารับซื้อ มาชำแหละและจำหน่ายในราคาถูกเพื่อช่วยลดค่าครองชีพประชาชน
และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ระนอง จำกัด" เพื่อแนะนำ ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจกาแฟ ภายใต้แบร์น “กาแฟ 84 ระนอง” ของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ระนอง จำกัด และเยี่ยมชมการร่วมจัดกิจกรรม “พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน ภายใต้โครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19” ของสหกรณ์ ณ อาคารเทศบาลตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง