233530

"ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.)"วันที่ 27 กันยายน 2564 กลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ดำเนินการจัดโครงการประชุมแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่องจังหวัดระนอง (จกบ.) ครั้งที่ 4/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนางกฤติยา นาคบรรพ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง เป็นประธานในการประชุมฯ

เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากที่ปรึกษาคณะทำงานฯ ได้แก่ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง รวมทั้งคณะทำงานฯ ประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดระนอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1,2 และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่รับผิดชอบ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง