235366

ปลูกต้นรวงผึ้งเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 49 ปีวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายสมศักดิ์ บุญโยม สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 2 ต้น เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 49 ปี

และเพื่อเป็นศิริมงคลในการเริ่มต้นปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย "ต้นรวงผึ้ง" เป็นต้นไม้มงคล และเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ 10 เนื่องด้วยดอกรวงผึ้งมีสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ ณ บริเวณสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง