212518

"ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรกระบุรี​ จำกัด" วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายสมศักดิ์​ บุญโยม​ สหกรณ์จังหวัดระนอง​ พร้อมด้วย​ นางสาวจรรยาวรรณ​ พูลสวน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์​ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง​ เข้าประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรกระบุรี​ ​จำกัด​ ณ​ ที่ทำการสหกรณ์​ ม.2 ต.น้ำจืด ​อ.กระบุรี​

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและแนะนำต่อที่ประชุม ดังนี้
1.การดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์​ การปฏิบัติให้เป็นไปตาม​ พ.ร.บ​ สหกรณ์​ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติ่ม​ พ.ศ.2563 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง​ คำสั่ง​ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์​ ข้อบังคับ​และระเบียบของสหกรณ์
2.การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์​โดยการปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน​ ให้เป็นไปตามความต้องการของสมาชิก​ สมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุด​ และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้ดีขึ้น
3.บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ​ในการกำหนดนโยบาย​การบริหารจัดการสหกรณ์ให้สามารถนำพาสหกรณ์ไปสู่ความเข็มแข็ง
4.การแก้ไขข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีสหกรณ์
5.การนำธรรมาภิบาลและการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสหกรณ์
6. แผนบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
7. ผลการจัดชั้นลูกหนี้ การกำหนดอัตราดอกเบี้ยและวงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565