“กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายสมศักดิ์​ บุญโยม สหกรณ์จังหวัดระนอง​ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ร่วมกันตัดแต่งกิ่งและใส่ปุ๋ยบำรุงต้นไม้ รอบบริเวณสำนักงานฯ เนื่องใน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”

             สืบเนื่องจากมติ ครม. เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2533 กำหนดให้วันที่ 21 ต.ค.ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ให้เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ ต่อมา ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2533 ให้ใช้ชื่อว่า “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” เพื่อให้ประชาชนร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระราชปณิธานอย่างแรงกล้า ที่จะฟื้นฟูความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม