283186

ร่วมพิธี วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 06.30 น. นายสมศักดิ์ บุญโยม สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบหมายให้นางสาวจรรยาวรรณ พูลสวน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์พร้อมด้วยนางสาวปัทมา รัตนวรณ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าเทศบาลเมืองระนอง และในเวลา 08.30 น. ร่มพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ หอประชุมจังหวัดระนอง (คอซู้เจียง) ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง