279614

เจรจาเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์ในจังหวัดระนอง กับ สกต.ศรีสะเกษ จำกัดวันที่ 19 มกราคม 2565  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดระนองจัดเวทีเจรจาเชื่อมโยงธุรกิจกับสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.  ศรีสะเกษ จำกัด โดยมีนายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ สหกรณ์จังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดการเจรจาเชื่อมโยงธุรกิจฯ  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง

โดยสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จำกัด ได้นำข้าวสารหอมมะลิแท้ 100 % จากทุ่งกุลาร้องไห้  หอมแดง และกระเทียม มาประชาสัมพันธ์สินค้าและจำหน่ายให้กับเครือข่ายสหกรณ์ ส่วนของจังหวัดระนอง สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ระนอง จำกัด ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์กาแฟดีที่ระนอง เม็ดมะม่วงหิมพานต์ อาหารทะเลแปรรูป และผลไม้ตามฤดูกาล เช่น มังคุด ทุเรียน ซึ่งจากการเจรจาสหกรณ์ทั้งสองได้ตกลงซื้อขายสินค้าระหว่างกัน โดยสหกรณ์ในจังหวัดระนองตกลงสั่งซื้อข้าวสารจากศรีสะเกษ จำนวน 16 ตัน ส่วน สกต.ศรีสะเกษ จำกัด ตกลงสั่งซื้อกาแฟ อาหารทะเลแปรรูป และผลไม้มังคุดเมื่อถึงฤดูกาล