• king10

callcenter2561

sannayok2565

   

Search  

   

งานประชาสัมพันธ์วิทยุ  

   

หน่วยงานบูรณาการร่วมตามนโยบาย
Single Sommand
icon kasetcoop

icon pramong
icon pasusat
icon kaset
icon land
ban thaiokban bomb
ban bumn
ita
ban mobile appcpd
QR cpdrbrfacebook

   

SFbBox by enter-logic-seo.gr

   
   

ข่าวประชาสัมพันธ์

arrowgreen2 ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี เรื่อง แผนป้องกันอัคคีภัย ภายในสำนักงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรีnew9
arrowgreen2
 คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ที่ 18/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรม 5 ส. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี new9
arrowgreen2 คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ที่ 7/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน ประจำปี 2565 new9 
arrowgreen2ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี เรื่อง นโยบายการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงาน 18/04/65 new9
arrowgreen2
แผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของสำนักงานหสกรณ์จังหวัดราชบึรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
arrowgreen2 รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายปี 2564
arrowgreen2
ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2564กรณ์ ประจำปี 2564
- ผลการจัดมาตรฐานแกตามรายสหกรณ์ (เอกสารแนบ)
arrowgreen2ผลการจัดระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2564

arrowgreen2วัฒนธรรมองค์กร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ HOPE OF MOAC

arrowgreen2 แผนการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
arrowgreen2
รายงานงานผลการแนะนำ ส่งเสริม พัฒนา กำกับดุแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2564 16/08/2564 

arrowgreen2 Online Survey ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน 07/04/2564 
arrowgreen2
 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 30/03/2564 
arrowgreen2 
การจัดทำแผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานในกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 25/03/2564 
arrowgreen2 ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  14/12/2563
arrowgreen2 
แนวทางการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 7518/11/2563 
arrowgreen2ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ของสหกรณ์การเกษตรเมืองราชบุรี จำกัด 13/04/2563

arrowgreen2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 09/04/2563
arrowgreen2 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 223/03/2563 
arrowgreen2 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 16/03/2563

arrowgreen2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

อ่านเพิ่มเติม >>

   
   

prcpd ytube

pr videorctv20042563 pr videorctv14042563 pr videorctv20032563
 ข่าวเกษตรกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เกาะพลับพลาผลิตไข่เค็ม
RCTV NEWS 20 เม.ย.63
ไข่เค็มเกาะพลับพลากับการส่งเสริมอาชีพเพื่อมวลสมาชิก
 ช่อง 13 สยามไทย 14 เม.ย.63
  สหกรณ์ราชบุรีสอนทำเจลล้างมือป้องกันโรคโควิท 19
RCTV NEWS 27 มี.ค.63
pr videorctv27032563 pr videorctv16032563 pr videorctv27022563
 โครงการสหกรณ์ร่วมใจ ป้องกันภัย
จากเชื้อโควิด (แอลกอฮอล์เจล)
ช่อง 13 สยามไทย 27 มี.ค.63
โครงการสหกรณ์ร่วมใจ ป้องกันภัยโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19
RCTV NEWS 16 มี.ค.63
ราชบุรีจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ
ประจำปี 2563 ข่าวภาคค่ำ
RCTV NEWS 27 ก.พ. 63
pr videorctv12112562 pr videorctv28082562 pr videoCH904082562
นายกฯ ลงพื้นที่ จ.ราชบุรี พบสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพฯ
NBTHD 12 พ.ย.62
 นานาสาระกับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ทางช่องเคเบิ้ล
HCTV NEWS 28 ส.ค.62
สถานีข่าวช่อง 9 รายการ
คนไทยหัวใจเกษตร เรื่อง สหกรณ์การเกษตรบ้านโป่ง จำกัด
    icon all cat 
   

Wisit Sisuwan2021
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 weera J
นายวีระ จันทร์ทอง
สหกรณ์จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์ 086-7610213
โทรสาร 032-337394
mail icon3 weera@cpd.go.th 

   

ผลความสำเร็จของงานโครงการ
ตามภารกิจประจำปี 2564 (VTR)

vtr2564web

CPDplan62
00000422

   

cpd band
kaset band
cad band
rbr band
krung band
cadrbr band

ban coopshopth
ban law
ban connect led

computerlaw25602
banner line cpd

600300000005
ban egove

   
366769
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
524
147
524
364947
3552
7194
366769

Your IP: 18.232.53.185
2022-05-16 19:49
   
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2560 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี © 2017 Ratchaburi Cooperative Office. All rights Reserved คำแนะนำการใช้เว็บไซต์ : แสดงผลได้ดีกับ Chrome , Firefox , Microsoft Edge