callcenter2561

Search  

   

sannayok2565

การสำรวจความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ
ตามคู่มือประชาชน
ปี พ.ศ.2565

koporo65

   

งานประชาสัมพันธ์วิทยุ  

  • radios1
  • radios2
  • radios3
  • radios4
  • radios5
  • radios6
  • radios7
   

cpdaction1
cpdaction2

หน่วยงานบูรณาการร่วมตามนโยบาย
Single Sommand
icon kasetcoop

icon pramong
icon pasusat
icon kaset
icon land
ban thaiokban bomb
ban bumn
EIT2023copy
ban mobile appcpd
QR cpdrbrfacebook

 

   

SFbBox by enter-logic-seo.gr

   
   
   

arrowgreen2 แผนการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
arrowgreen2
รายงานงานผลการแนะนำ ส่งเสริม พัฒนา กำกับดุแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2564 16/08/2564 
arrowgreen2 Online Survey ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน 07/04/2564 
arrowgreen2
 ประชาสัมพันธ์ช่องทางตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 30/03/2564 
arrowgreen2 
การจัดทำแผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานในกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 25/03/2564 
arrowgreen2 ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  14/12/2563
arrowgreen2 
แนวทางการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 7518/11/2563 
arrowgreen2ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ของสหกรณ์การเกษตรเมืองราชบุรี จำกัด 13/04/2563
arrowgreen2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 09/04/2563
arrowgreen2 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 223/03/2563 
arrowgreen2 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 16/03/2563
arrowgreen2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

arrowgreen2  แผนผังแสดงขั้นตอนการขอรับบริการสำหรับผู้มาใช้บริการ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 
สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการโครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตด้วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะสร้างสรรค์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมบันเทิงในแนวทางประชารัฐ โดยผลิตสปอตโฆษณาภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง" ในรูปแบบภาพยนต์โฆษณาทางโทรทัศน์ จำนวน 5 เรื่อง สปอตโฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน 2 เรื่อง และภาพยนตร์ Motion Infographic จำนวน 3 เรื่อง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจสามารถรับชมและรับฟังได้ทางลิงค์ด้านล่างนี้  
arrowgreen2  ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ 
arrowgreen2 ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
arrowgreen2 ภาพยนตร์ Motion Infographic

arrowgreen2 
 ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด
arrowgreen2  สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีที่ 46 
arrowgreen2  
แจ้งเวียนประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์การยกเลิกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พ.ศ. 2561

   

prcpd ytube

pr videoep12 pr videoep11 pr videoep10
  EP.12 เห็ดหูหนู กู้วิกฤตแก้จน ชุมชนบ้านเชิงสะพาน
จังหวัดราชบุรี 30
 มิ.ย.65
 EP.11 เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์พัฒนาอาชีพเดิมเสริมอาชีพใหม่
ให้เกษตรกรสมาชิก 30
 มิ.ย.65
  EP.10 โครงการลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน เพื่อการ
ทำเกษตรอย่างยั่งยืน 29
 มิ.ย.65
pr videoep9 pr videoep8 pr videoep7
 EP.9 สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดราชบุรีกับกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน
ตชด. 29
 มิ.ย.65
  EP.8 ผอ.บุรินทร์ กสส.1
เยี่ยมสมาชิกเพาะเห็ดหูหนู ของสกก.เมืองราชบุรี จำกัด 28
 มิ.ย.65
 EP.7 ตะลุยสวนผลไม้สมาชิกสหกรณ์ ต.ยางหัก กับเกษตรธรรมชาติ 18 พ.ค.65
pr videoep6 pr videoep5 pr videoep4
EP.6 สหกรณ์จังหวัดราชบุรี ชวนปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ สู่ 100 ล้านต้น 12 พ.ค.65 EP.5 โครงการเสริมสร้างสมดุล
ชีวิตคนทำงาน ประจำปี 2565
28 เม.ย.65
EP.4 งานวันสหกรณ์แห่งชาติ
ประจำปี 2565 สอ.ทรัพย์ครู
ราชบุรี จำกัด
 31 มี.ค.65
pr videoep3 pr videoep2 pr videoep1
EP.3 สหกรณ์รวมใจเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน รร.ตชด.บ้านถ้ำหิน จ.ราชบุรี 15 ก.พ.65 EP.2 หนุงหนิงพาไปเยี่ยมชมการปลูกกระท่อมเชิงพาณิชย์ แห่งเดียวในจังหวัดราชบุรี 14 ก.พ.65 EP.1 สกจ.ราชบุรี พาไปเยี่ยมชม
รถแทรกเตอร์ งบเงินอุดหนุนจาก
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 9 ก.พ.65
    icon all cat 
   

Wisit Sisuwan2021
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

vip korn
นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์
ผู้ตรวจราชการกรม
เขตตรวจราชการที่ 2,3

booSS 
นายมานะ อ่อนนุ่ม
สหกรณ์จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์ 063-2097597
โทรสาร 032-337394
mail icon3 mana_o@cpd.go.th 

   

cpd band
kaset band
cad band
rbr band
krung band
cadrbr band

ban coopshopth
ban law
ban connect led
banner line cpd

600300000005
ban egove
Greypr

   
492602
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
162
318
1048
489388
162
9090
492602

Your IP: 3.235.147.50
2023-06-01 13:28
   
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2560 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี © 2017 Ratchaburi Cooperative Office. All rights Reserved คำแนะนำการใช้เว็บไซต์ : แสดงผลได้ดีกับ Chrome , Firefox , Microsoft Edge

 

changewebsite