สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 80 ถนนราษฎรยินดี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทร. 032-337450 , โทรสาร. 032-337394 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Website : http://web.cpd.go.th/ratchaburi

 headtop addressrbrcpd

mapcpd rat


 แผนที่ Google Map แสดงโดยการคลิ๊กที่ Link ! 
https://goo.gl/maps/tkTkJbJUPXB2

 


เบอร์ติดต่อกลุ่มงาน และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  1-5

ที่ ชื่อกลุ่มงานในสังกัด เบอร์โทรศัพท์,โทรสาร เบอร์ภายใน E-Mail กลุ่มงานฯ
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 032-337450,032-337394 26,21 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
2. กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 032-338935  22  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 032-327646 23 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารฯ 032-338945 24  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5. กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 032-322954  30  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
6. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 032-322953  28  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
7.  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 032-281710  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8.  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 032-395230  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
9.  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 032-383539  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10.  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 032-201802  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
         

          ที่มา : ฝ่ายบริหารทั่วไป

   
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2560 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี © 2017 Ratchaburi Cooperative Office. All rights Reserved คำแนะนำการใช้เว็บไซต์ : แสดงผลได้ดีกับ Chrome , Firefox , Microsoft Edge