พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ประเภทร่วมใจแก้จน ระดับดีเด่นประจำปี พ.ศ.2565

1

วันที่ 29 กันยายน 2565 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ระดับดีเด่นประจำปี พ.ศ.2565 ในหัวข้อ เห็ดหูหนู กู้วิกฤตเเก้จน ชุมชนบ้านเชิงสะพาน รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ให้แก่นายวีระ จันทร์ทอง สหกรณ์จังหวัดราชบุรี (หัวหน้าส่วนราชการผู้เสนอโครงการ) นายสละ นิ่มนวล ประธานคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเห็ดบ้านเชิงสะพาน นายอภิชัย โพธิ์บัณฑิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ (ที่ปรึกษาโครงการฯ) โดยมีนางกัญจนา ภัทรวนาคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการสหกรณ์ (ที่ปรึกษาฯ) และนายสุรินทร์ วทัญญู ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (ที่ปรึกษาฯ) ร่วมบันทึกภาพแห่งความสำเร็จ กับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลส ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร

ทีมงานประชาสัมพันธ์ สนง.สหกรณ์จังหวัดราชบุรี

   
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2560 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี © 2017 Ratchaburi Cooperative Office. All rights Reserved คำแนะนำการใช้เว็บไซต์ : แสดงผลได้ดีกับ Chrome , Firefox , Microsoft Edge