ประชุมชี้แจงระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับ
การพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์ พ.ศ. 2565

1


วันที่ 4 มกราคม 2566 นายมานะ อ่อนนุ่ม สหกรณ์จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมชี้แจงระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom meeting โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี

ทีมงานประชาสัมพันธ์ สนง.สหกรณ์จังหวัดราชบุรี

   
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2560 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี © 2017 Ratchaburi Cooperative Office. All rights Reserved คำแนะนำการใช้เว็บไซต์ : แสดงผลได้ดีกับ Chrome , Firefox , Microsoft Edge